Sürdürülebilirlik

 

Sürdürülebilirlik Projelerimiz

İklim değişikliğinin dünyamıza ve çevremize etkilerinin bilinci ile hareket eden Kiraz Holding Ailesi olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve doğal kaynaklar bırakmak için Sürdürülebilirlik Projeleri’ni hayata geçirdik. Bu kapsamda, fabrikalarımızdaki üretimden tüketicilerimize dağıtım aşamasına kadar her adımda karbon ayak izimizi azaltmak için ölçümleyici ve düzenleyici faaliyetlerde bulunuyor, yaşama dair artı değerler katıyoruz.


EKOLOJİK TARIMA DESTEK

Ham madde tedarik sürecimizin devamlılığını sağlayacak uygulamalar ile toprağı koruyarak, tarımın zararlı çevresel etkilerini azaltıyor ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyoruz. Topraktan çıkarılan ve ürünlerimizin hammaddesi olan her bir parçaya gözümüz gibi bakıyor, tarladan üretim sürecine kadar çiftçilerimizle bilinçli iş birliği içerisinde hareket ederek, ham maddelerimizin kalitesini güvence altına alıyoruz.

Topluma, çevreye ve tüketicilerimize karşı olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak, üretimlerimizde kullanılan ham madde ve materyalleri denetim ve gözetim altında tutuyor, düzenli olarak laboratuvar analizlerini yaptırıyoruz.

FABRİKALARIMIZDA DÜŞÜK KARBON TEKNOLOJİLERİ

Üretim tesislerimizde, 2030 yılına kadar net sıfır karbon ayak izi elde ederek tescilli sıfır atık organizasyonu olmayı hedefliyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için üretim tesislerimizde ve binalarımızda enerji verimliliği projelerine yatırım yapıyor ve yenilenebilir enerji tedarikinin yanı sıra operasyonlarımızda kullanabilmek adına yenilenebilir enerji kurulumu fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Fabrikalarımız, depolarımız ve ofislerimizdeki camlarımızı büyüterek gün ışığından maksimum seviyede yararlanıp elektrik kullanımını asgari düzeyde tutuyoruz.

Ayrıca 2022 yılı sera gazı azaltımı çalışmalarımız kapsamında elektrik ihtiyaçlarımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak kullandığımız aydınlatma materyallerini daha fazla ışık verip daha az enerji tüketen çevre dostu aydınlatma gereçleri ile değiştirerek karbon ayak izimizi bir önceki yıla kıyasla %38’e yakın azaltmış bulunuyoruz.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJLAMA

Ürünlerimizin ambalajlarından kaynaklanan çevresel etkinin en aza indirilmesi için ambalaj miktarının azaltılması, tekrar kullanımın artırılması ve geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Ürünlerimizin ambalajları doğaya geri dönüştürülebilir ambalajlardan üretilerek 2020 yılı itibariyle de kargo kolilerimizde ve paketlemelerde kullandığımız standart malzemeleri daha kaliteli, doğa dostu malzemelerle değiştirmiş bulunuyoruz.

AMBALAJ AZALTIMI

Ambalajlama süreçlerinde daha az kaynak tüketimine ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanıyoruz. Ürünlerimizin ambalaj hacim ve ağırlıklarını asgari atık üretecek şekilde tasarlamaya, ambalajlama süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkimizi azaltmak amacıyla yeniden kullanım ve geri dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz.

Ürün ambalajlarımızda kullandığımız kalın ve dolgun paketleme yerine, kalitemizi ve ürünlerimizin taşıma güvenliğini koruyacak şekilde daha yenilikçi ve ekonomik paketleme stilleri kullanmaya başladık.

PLASTİK İLE MÜCADELE

Ürünlerimizde ve tüketim alışkanlıklarımızda plastik kullanmamaya özen gösteriyoruz.

Ambalajlama süreçlerinde daha az kaynak tüketimine ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanmaya devam ederek Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırıp plastikle mücadelemize devam ediyoruz.

Fabrikalarımız ve ofislerimizde naylon poşet kullanımını yasaklayarak çevre dostu ve geri dönüşümlü malzemelerden yapılan çantalar ve taşıma materyalleri kullanıyoruz.

YEŞİL LOJİSTİK

Rut optimizasyonu ve verimli yakıt taşımacılık uygulamaları sayesinde çevresel etkimizi azaltıyor ve lojistik tedarikçilerimiz ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Nakliye ve ulaşım süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için dağıtım ve lojistik alanındaki iş ortaklarımızla birlikte çalışarak temiz teknoloji ile taşımacılık seçeneklerimizi değerlendiriyoruz.

2022 yılı itibariyle ulaşım ve nakliye sürecindeki sera gazı salınımlarını azaltma projemiz kapsamında yurtdışı siparişlerini birleştirme ve yalnızca belli bir miktarın üzerindeki sevkiyatların yapılması kararını aldık.

Bu karar ile nakliyeden kaynaklanan karbon ayak izimizi en az %30 azaltmayı başardık.

YEŞİL OFİS UYGULAMALARI

Fabrika, depo ve ofislerimizde çöp ve kağıtları geri dönüştürmek üzere ayrıştırıyor, distribütör partnerlerimizi de çöplerini ayrıştırarak sıfır atık ekipmanlarına atmaları için yönlendiriyoruz. Tükettiğimiz elektrik, doğalgaz, su ve kâğıdı aylık raporlar halinde izliyor, gerek tüketim cinsi üzerinden gerekse sera gazı karşılığı CO2-e üzerinden takibi sağlanıp tüketimi minimum seviyede tutmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Genel müdürlüğümüzün iç yapısı çevre dostu olarak düzenlenmiş olup, tüm ofislerimizde ve fabrikalarımızda kullandığımız klima, buzdolabı ve bulaşık makinelerini enerji dostu olan AA Plus ve Prosmart Inverter Kompresör özellikleri taşıyan ürünlerle yenileyerek enerji tasarrufu sağladık.

Klima sistemi, enerji analizörü uygulaması ile saatlik tüketim takibi ve gerekli durumlarda olumlu aksiyon alma ile tasarruf edilerek, karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

Çalışanlarımızın tüketim alışkanları ve bu alışkanlıkların çevresel etkileri konusunda düzenli olarak kurum içi eğitimler veriyor ve yeşil tüketime odaklanıyoruz.

KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNE KAZANDIRILMASI

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm Kiraz Holding çalışanları ve iş ortaklarımız tarafından benimsenmesi için farkındalık çalışmalarına ve kadının güçlendirilmesi noktasında sunduğumuz fırsatları geliştirmeye devam ediyoruz.

Ekiplerimizde kadın çalışanlarımızı daha fazla teşvik ediyor ve kadınlarımızın çoğunluk içinde olduğu çalışma arkadaşlarımızın her zaman renkli, yaratıcı ve güçlü bir kurumsal yapı sağladığını düşünüyoruz. Bu amaçla, İstanbul’da bulunan genel müdürlüğümüzde çalışanlarımızın %80’ini ve üretim tesislerimizde çalışanlarımızın %64’ünü çok değerli kadınlarımızdan oluşturuyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARI, SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Başarılarımızın temel taşı olan İstanbul ve Londra ofislerimizdeki değerli çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine, uyumlu çalışma ortamlarının sağlanmasına her zaman emin oluyor, huzur ve refahlarını garantiliyoruz.

Kiraz Holding Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak ekiplerimizi oluştururken işe alımdan başlamak üzere, iş ilişkilerinden ücretlendirmeye, mesleki eğitimlere katılım hakkından terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarına kadar tüm süreçlerde çalışanlarımıza fırsatlar sağlıyoruz.

HAYVAN DOSTU ÜRÜNLER

Hayvan haklarına duyulan önem ve saygı, Kiraz Holding’in ürün güvenliği felsefesinin temel taşlarından biri olup, markalarımız adı altında üretilen ürünlerin hiçbiri hayvanlar üzerinde test edilmemektedir.